Monday, March 21, 2011

BEG KECIL UNTUK MAK


ukurannya lebih kurang 25 cm x 15 cm

untuk mak.

"Barangsiapa yang Allah beri hidayah, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barangsiapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya hidayah."