Thursday, December 20, 2012

ROLL BRIM HAT


hasil terbaru knit saya. 

No comments:

"Barangsiapa yang Allah beri hidayah, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barangsiapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya hidayah."